New Post

6/recent/ticker-posts

Rom Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite [MT6737M] Unbrick + FRP done


  • Rom Mobiistar Zumbo S Lite 2017 [MT6737M]
  • Rom Cứu Máy,Unbrick,Xóa FRP ok
  • Lưu ý: Backup rom trước Khi flash
  • Hướng Dẫn by pass FRP

  1. Spflash tool SP_Flash_Tool_v5.1844_Win
  1. Download FrimwareMobiistar_Zumbo_S_2017_Lite_V1.4_20170816
  1. Xã nén rom,Mở Spflashtool,Chọn [MT6737M_Android_scatter.txt]
  1. Chọn Tab Fomat - Chọn Manual Formast Flash

Begin Addres[HEX]0x6a80000
Fomat Length[HEX] : 0x100000

Bấm Start Tăt nguồn Bấm Volum + Hoặc - Cắm cáp là done

Post a Comment

0 Comments