New Post

6/recent/ticker-posts

Rom Fix Treo logo Zenfone C Z007 (ZC451CG)Rom Fix Treo logo virus Zenfone C Z007 (ZC451CG)

  • File: RomZen C Z007 (ZC451CG).rar
  • Model: Z007 (ZC451CG)
  • Model Name: Zenfone C 
  • Link: Download
Hướng Dẫn Flash rom

  1. Download file xã nén Đưa Máy vào Bootloader (Fastboot) Nguồn và volum + Kết nối USB
  2. Vào Thư Mục Rom Chạy file Flash All.bat Để Flash rom
  3. Done..

Post a Comment

0 Comments